Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - “mệnh lệnh” không thể chần chừ!

(25/02/2020)

Thế giới đã và đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của CMCN 4.0. Cuộc cách mạng với sự đột phá về công nghệ số đã đặt ra yêu cầu thay đổi mạnh mẽ cơ cấu, mô hình kinh tế - xã hội quốc gia cũng như hệ thống quản lý của các ngành, lĩnh vực. KTNN cũng không nằm ngoài guồng phát triển đó.  

Thành lập phòng Kiểm toán Công nghệ thông tin thuộc KTNN chuyên ngành VII

(04/01/2018)

(kiemtoannn.gov.vn) - Nhằm thúc đẩy hoạt động kiểm toán công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (KTNN), ngày 09/8/2017 tại Quyết định số 1196/QĐ-KTNN Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã thành lập Phòng Kiểm toán Công nghệ thông tin, thuộc KTNN chuyên ngành VII.

Khai giảng lớp đào tạo sử dụng, kiểm tra phần mềm TABMIS

(04/01/2018)

(kiemtoannn.gov.vn) - Thực hiện kế hoạch đào tạo sử dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) đã được Kiểm toán nhà nước (KTNN) phê duyệt, trong 02 ngày 20 và 21/9/2017, tại trụ sở 2 KTNN - 68 Trần Thái Tông, Hà Nội, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức lớp đào tạo sử dụng, kiểm tra phần mềm TABMIS cho gần 60 học viên là cán bộ, công chức, Kiểm toán viên của KTNN

Kiểm toán nhà nước lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án hợp phần Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán

(04/01/2018)

(kiemtoannn.gov.vn) - Trong 2 ngày 5, 6/9/2017, tại Hà Nội, Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin (BQL DA CNTT) thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Lễ mở thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án hợp phần Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán.

Khai giảng lớp Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý cán bộ của KTNN

(04/01/2018)

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 06/11/2017, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức khai giảng lớp Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý cán bộ của KTNN cho 53 công chức làm công tác tổ chức của các đơn vị trực thuộc.

Trung tâm Tin học KTNN tổ chức lớp Tìm hiểu hệ thống công nghệ thông tin của Tổng Cục Thuế

(09/06/2016)

(kiemtoann.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2016, trong hai ngày 6 và 7/6/2016, tại Hà Nội, Trung tâm Tin học- Kiểm toán nhà nước phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (CNTT) - Tổng cục Thuế tổ chức lớp đào tạo Tìm hiểu hệ thống CNTT của Tổng cục Thuế cho 31 học viên là các kiểm toán viên và chuyên viên các đơn vị: KTNN chuyên ngành Ia, II, III, KTNN khu vực I và Trung tâm Tin học. Tham gia giảng dạy lớp học có các giảng viên đến từ Cục CNTT, Vụ Kê Khai và Vụ Quản lý nợ Tổng cục Thuế.
 

Khai giảng lớp tin học "Hướng dẫn sử dụng phần mềm nhật ký kiểm toán"

(20/02/2014)

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 18/02/2014, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Trung tâm tin học đã khai giảng trực tuyến lớp tin học "Hướng dẫn sử dụng phần mềm nhật ký kiểm toán" (Lớp Quản trị nội dung) cho 48 học viên đến từ các KTNN khu vực. Lớp học được mở theo Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng công chức của KTNN năm 2014.

Khai giảng lớp tin học “Lập biên bản và báo cáo kiểm toán với Word 2007” tại Hà Nội

(19/03/2013)

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 18/3/2013, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Trung tâm tin học đã khai giảng lớp tin học “Lập biên bản và báo cáo kiểm toán với Word 2007”. Ông Mạc Tuấn Anh – Cán bộ phòng Đào tạo, Trung tâm tin học làm giảng viên.

Khai giảng lớp tin học “Phòng chống virus và bảo vệ dữ liệu trên mạng”

(07/03/2013)

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 07/3/2013, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Trung tâm tin học đã tổ chức khai giảng lớp tin học “Phòng chống virus và bảo vệ dữ liệu trên mạng”. Ông Mạc Tuấn Anh – Cán bộ phòng Đào tạo thuộc Trung tâm tin học làm giảng viên.

Trung tâm Tin học tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động năm 2012 và triển khai chương trình công tác năm 2013

(02/01/2013)

(kiemtoannn.gov.vn) – Sáng ngày 28/12/2012, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Trung tâm Tin học (TTTH) đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2013 và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2012. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Hồng Lạc – Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, cùng đại diện các Lãnh đạo các Vụ, các KTNN chuyên ngành và toàn thể cán bộ, viên chức của TTTH.