• Tọa đàm bảo mật, an toàn thông tin và chứng thực điện tử

    (06/12/2012)

    (kiemtoannn.gov.vn) - Trong khuôn khổ chương trình đào tạo công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), ngày 5/12, Trung tâm tin học - KTNN đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Bảo mật, an toàn thông tin và chứng thực điện tử” tại Hà Nội. Đến dự buổi tọa đàm có Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hoàng Hồng Lạc - Trưởng ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của KTNN; lãnh đạo Trung tâm Tin học và đại diện các đơn vị trực thuộc KTNN. Buổi tọa đàm còn có sự tham gia thuyết trình của các nhà khoa học, các chuyên gia về công nghệ thông tin đến từ Ban Cơ yếu Chính phủ và Bộ Thông tin - Truyền thông.
  • Tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2015 - 2020

    (12/10/2017)

    Ngày 5/12/2014, Tổng KTNN Nguyễn Hữu Vạn đã ký quyết định ban hành Đề án Tổng thể phát triển CNTT của KTNN giai đoạn 2015 - 2020 để hiện thực hóa chủ trương Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 đã được đề ra. Theo đó, ngành KTNN xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là tăng cường ứng dụng CNTT vào các hoạt động của KTNN nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của KTNN, từng bước hiện đại hóa cơ quan KTNN, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với các nguyên tắc, thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Đính kèm
fđff dfd f đffg 14/03/2020