Cho ý kiến về việc triển khai dự án “Xây dựng hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán của KTNN” và “Xây dựng nền tảng dữ liệu lớn của KTNN”
Ngày viết :26/02/2020

(sav.gov.vn) - Sáng 26/02/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Trung tâm Tin học (TTTH) của KTNN đã tổ chức cuộc họp, xin ý kiến về việc triển khai dự án “Xây dựng hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán của KTNN” và “Xây dựng nền tảng dữ liệu lớn của KTNN”. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh chủ trì cuộc họp.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh chủ trì cuộc họp

Dự họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng KTNN, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Vụ CĐ&KSCLKT, các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực I và Ban Quản lý dự án Công nghệ thông tin của KTNN.

Theo bà Phạm Thị Thu Hà – Giám đốc Trung tâm Tin học (TTTH), thời gian qua, TTTH  thực hiện rà soát, đánh giá tình hình ứng dụng, triển khai các hạ tầng, phần mềm đã đưa vào sử dụng và các nhiệm vụ, dự án của TTTH và Ban QLDACNTT đến thời điểm hiện nay. Trên cơ sở các nhiệm vụ, dự án cần triển khai trong giai đoạn 2019-2025 thuộc Chiến lược phát triển CNTT, với trọng tâm là xây dựng hạ tầng dữ liệu của KTNN làm nền tảng cho quá trình chuyển đổi số của KTNN trong thời gian tới, TTTH đã trình Tổng Kiểm toán nhà nước về chủ trương đầu tư 02 dự án “Xây dựng hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán của KTNN” và “Xây dựng nền tảng dữ liệu lớn của KTNN”.

Mục tiêu của dự án “Xây dựng hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán của KTNN” nhằm quản lý đầy đủ, chính xác thông tin của các đơn vị được kiểm toán theo mã định danh duy nhất nhằm hồ trợ công tác lập kế hoạch kiểm toán đúng trọng tâm và đúng đối tượng. Hỗ trợ xác định sơ bộ trọng yếu kiểm toán của đối tượng kiểm toán trước khi xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết, hỗ trợ Kiểm toán viên khai thác, đánh giá thông tin của đối tượng kiểm toán khi thực hiện kiểm toán. Đưa hệ thống Quản lý thông tin đối tượng kiểm toán trở thành ứng dụng lõi, kết nối với toàn bộ cơ sở dữ liệu, ứng dụng khác liên quan đến hoạt động kiểm toán.

Bên cạnh đó, dự án “Xây dựng hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán của KTNN” sẽ quản lý các thông tin chung của các tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán và quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công (bên thứ 3) được quản lý theo mã số thuế của đơn vị; Tạo kênh trao đổi dữ liệu điện tử đa chiều giữa KTNN và đơn vị được kiểm toán, các đơn vị, tổ chức có liên quan thông qua môi trường mạng; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý các hoạt động của KTNN trên môi trường thiết bị di động; Nâng cao năng lực hoạt động của trung tâm dữ liệu chính, trung tâm dữ liệu dự phòng và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin dựa trên nền tảng điện toán đám mây, đảm bảo lưu trữ tập trung dữ liệu, đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn ổn định cho hệ thống thông tin của KTNN.

Dự án “Xây dựng Hệ thống nền tảng dữ liệu lớn của KTNN” hướng đến mục tiêu: Xây dựng hệ thống nền tảng dữ liệu lớn (Cơ sở dữ liệu chứa nhiều nguồn dữ liệu ở dạng tự nhiên liên quan đến kiểm toán); Ứng dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu lớn để hỗ trợ đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp; Hỗ trợ công cụ khai thác dữ liệu, tổng hợp các báo cáo theo mẫu biểu quy định (báo cáo tĩnh) và báo cáo tùy biến, đa chiều (báo cáo động) theo yêu cầu của Kiểm toán viên và đơn vị; Đầu tư bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin chuyên dụng cho hệ thống nền tảng dữ liệu lớn của KTNN với khả năng tùy theo nhu cầu xử lý hoặc quy mô lưu trưc để nâng cấp riêng biệt, tiết kiệm chi phí đầu tư.
 

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện TTTH báo cáo tình hình thực hiện 02 dự án; nội dung đầu tư và lộ trình triển khai dự án đồng thời đưa ra những để xuất kiến nghị để tổ chức triển khai thực hiện 02 dự án.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng, nhu cầu ứng dụng CNTT vào hoạt động nói chung và hoạt động kiểm toán nói riêng của KTNN là hết sức cần thiết. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong công tác chuyên môn của đơn vị mình, các đại biểu đã đưa ra những yêu cầu cũng như những gợi ý cho các đơn vị tư vấn về: Thu thập thông tin dữ liệu, xác định trọng yếu rủi ro, xác định cấp độ triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào khai thác cơ sở dữ liệu cho phù hợp với năng lực của Kiểm toán viên nhà nước, công tác bảo mật thông tin khi kết nối dữ liệu… Các ý kiến cũng cho rằng, cần đánh giá lại một cách chính xác thực trạng ứng dụng các phần mềm CNTT trong hoạt động của các đơn vị trực thuộc KTNN, từ đó thấy được những khó khăn, vướng mắc, đề ra những giải pháp tháo gỡ…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh đánh giá cao sự tâm huyết, quan tâm của các đơn vị đối với việc ứng dụng CNTT vào hoạt động kiểm toán. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị: TTTH nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến góp ý của các đơn vị, báo cáo Lãnh đạo, Ban cán sự KTNN để xem xét quyết định chủ trương đầu tư; Phối hợp, làm việc với các đơn vị được giao chủ trì triển khai các phần mềm của KTNN tổng kết đánh giá lại việc áp dụng các phần mềm vào hoạt động của KTNN; Làm việc với Ban QLDACNTT trong quá trình xây dựng dự án, tránh trùng lắp với những phần mềm đã triển khai trước đó của KTNN.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đề nghị TTTH cùng đơn vị tư vấn xác định rõ hơn mục tiêu của dự án; xác định cụ thể phạm vi thông tin dữ liệu của các đơn vị được kiểm toán được thu thập, đặt ra từng giai đoạn triển khai để đạt mục tiêu đề ra. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong Ngành trong quá trình triển khai dự án để các sản phẩm đầu ra đảm bảo hiệu quả, chất lượng.../.

M. Thúy