Kiểm toán nhà nước lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án hợp phần Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán
Ngày viết :04/01/2018

(kiemtoannn.gov.vn) - Trong 2 ngày 5, 6/9/2017, tại Hà Nội, Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin (BQL DA CNTT) thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Lễ mở thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án hợp phần Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán.Toàn cảnh Lễ mở thầu

Dự các Lễ mở thầu có ông Trần Kim Lộc, Phó Chánh Văn phòng KTNN, ông Vũ Gia Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, ông Nguyễn Hữu Thọ, Giám đốc BQL DA CNTT thuộc KTNN; đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Văn phòng KTNN, Trung tâm Tin học.
Dự Lễ còn có đại diện Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tầm nhìn CYBT- đơn vị tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu và đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Hợp phần Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán thuộc dự án Xây dựng hệ thống thông tin KTNN. Dự án được xây dựng nhằm tăng cường và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động kiểm toán của KTNN nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm toán, từng bước góp phần hiện đại hóa phương pháp kiểm toán, đáp ứng yêu cầu phát triển KTNN đến năm 2020.

Tại các Lễ mở thầu lần này, căn cứ các Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phê duyệt Thiết kế thi công, dự toán của dự án Hợp phần 1 “Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán”; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, BQL DA CNTT đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 03 gói, gồm: Gói thầu số 1-Cung cấp, triển khai hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, phần mềm hệ thống tại Trung tâm dữ liệu KTNN, thiết bị mạng tại các đơn vị trực thuộc KTNN; Gói thầu số 2- Cung cấp bản quyền cơ sở dữ liệu, trục tích hợp và xây dựng, triển khai các phần mềm hỗ trợ tích hợp ứng dụng, các phần mềm hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán, phần mềm quản lý hoạt động kiểm toán; Gói thầu số 3-Tư vấn giám sát thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị. 

Các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và tham dự các Lễ mở thầu là những đơn vị có uy tín trong lĩnh vực CNTT như: Công ty cổ phần tập đoàn HIPT; Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT; Công ty Cổ phần dịch vụ tin học HPT; Công ty Cổ phần viễn thông tin học bưu điện; Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển hệ thống thông tin an toàn; Công ty TNHH phát triển thương mại và đầu tư công nghệ CIT…

Tại các Lễ mở thầu, đơn vị tư vấn tiến hành mở các hồ sơ dự thầu, mở các gói thầu  và công bố một số chỉ tiêu; ký xác nhận bản gốc hồ sơ dự thầu… công khai, minh bạch dưới sự chứng kiến của đại biểu khách mời, BQL DA CNTT và đại diện các nhà thầu.

Được biết sau Lễ mở thầu đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, những hồ sơ nào đạt yêu cầu sẽ tiếp tục tham gia vòng mở hồ sơ đề xuất tài chính. Thời gian trung bình để đánh giá các hồ sơ thầu khoảng 20  ngày đối với việc đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và 10 ngày đối với việc đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính. Các hồ sơ đạt yêu cầu sẽ tiếp tục tham gia vòng đàm phán với chủ đầu tư trước khi chủ đầu tư thông báo trúng thầu. 

Mục tiêu cụ thể của dự án Xây dựng hệ thống thông tin KTNN:
Về ứng dụng:  Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Kiểm toán Nhà nước. Đến năm 2020, phấn đấu đạt 100% văn bản, tài liệu nội bộ được lưu trữ, trên 90% văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi dưới dạng điện tử; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động kiểm toán, tăng cường áp dụng các phương pháp và CNTT hiện đại vào công tác kiểm toán để tăng dần số lượng các cuộc kiểm toán tại trụ sở KTNN, giảm dần thời gian kiểm toán tại đơn vị nhằm giảm chi phí và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
Về hạ tầng: Hạ tầng CNTT của KTNN trong giai đoạn 2015 - 2020 sẽ theo hướng mô hình tập trung và hạ tầng công nghệ thông tin sẽ được đầu tư trên cơ sở kế thừa, nâng cấp hạ tầng hiện có của KTNN đảm bảo phù hợp với yêu cầu của việc triển khai các ứng dụng và yêu cầu an ninh, bảo mật khi khai thác các dịch vụ mạng của KTNN, cụ thể:
Xây dựng TTDL chính (DC) của KTNN tại Trụ sở mới với công nghệ tiên tiến, phù hợp, đảm bảo an toàn, bảo mật cho triển khai các ứng dụng CNTT của KTNN trên phạm vi toàn ngành trong giai đoạn 2016 – 2020; Xây dựng hệ thống mạng nội bộ (LAN), đảm bảo yêu cầu hoạt động của các đơn vị trực thuộc; Xây dựng hệ thống an toàn bảo mật ở mức độ cao; Trang bị các phần mềm bản quyền cho hệ thống máy chủ, máy trạm, phần mềm CSDL, phần mềm phục vụ quản trị hệ thống mạng của KTNN.

D. Thúy