Khai giảng lớp tin học “Lập biên bản và báo cáo kiểm toán với Word 2007” tại Hà Nội
Ngày viết :19/03/2013

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 18/3/2013, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Trung tâm tin học đã khai giảng lớp tin học “Lập biên bản và báo cáo kiểm toán với Word 2007”. Ông Mạc Tuấn Anh – Cán bộ phòng Đào tạo, Trung tâm tin học làm giảng viên.

Sở dĩ vì sao KTNN quyết định mở lớp bồi dưỡng tin học này? Trả lời câu hỏi trên, ông Mạc Tuấn Anh cho hay: Soạn thảo văn bản trên máy tính giờ đây đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi người, tuy nhiên để có những kỹ năng giúp quá trình soạn thảo văn bản nhanh gọn, chính xác và đúng với những đòi hỏi đặc thù của nghề kiểm toán lại là một yêu cầu cao hơn và hiện không phải ai trong ngành này cũng làm được.

Được biết lớp học sẽ đi sâu vào 05 bài giảng: Kỹ thuật xây dựng và sử dụng nhất quán các đề mục trong biên bản và báo cáo kiểm toán; Tạo và áp dụng mẫu biên bản và báo cáo kiểm toán; Chèn đối tượng vào biên bản và báo cáo kiểm toán trong Word 2007; Tìm kiếm và thay thế; Ghi chú và chỉnh sửa tài liệu.
 
Cũng theo ông Mạc Tuấn Anh, lớp học sẽ cung cấp tài liệu, hỗ trợ các kiểm toán viên cũng như các cán bộ làm công tác tổng hợp những cách thức cơ bản để xây dựng các biên bản và báo cáo kiểm toán một cách chuyên nghiệp, đồng thời tuân thủ các quy định về mẫu biểu tại Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Nội dung lớp học không đề cập đến các bước phải lập biên bản và báo cáo kiểm toán như thế nào, mà đơn giản chỉ ra các thao tác sử dụng Word 2007 một cách linh hoạt trong việc lập biên bản và báo cáo kiểm toán, qua đó giúp kiểm toán viên vừa tiết kiệm thời gian, lại vừa bổ sung thêm kiến thức tin học văn phòng phục vụ quá trình làm việc. Tuy nhiên điều kiện đặt ra là, các học viên tham gia lớp học đã phải cơ bản nắm được những kỹ năng chính yếu trong phần mềm Word 2007.
 
Lớp tin học “Lập biên bản và báo cáo kiểm toán với Word 2007”sẽ được tổ chức làm hai đợt. Đợt một từ ngày 18/3 đến 19/3/2013, và đợt hai từ ngày 20/3 đến 21/3/2013./.

Thành Vinh