Trung tâm Tin học KTNN tổ chức lớp Tìm hiểu hệ thống công nghệ thông tin của Tổng Cục Thuế
Ngày viết :09/06/2016

(kiemtoann.gov.vn) - Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2016, trong hai ngày 6 và 7/6/2016, tại Hà Nội, Trung tâm Tin học- Kiểm toán nhà nước phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (CNTT) - Tổng cục Thuế tổ chức lớp đào tạo Tìm hiểu hệ thống CNTT của Tổng cục Thuế cho 31 học viên là các kiểm toán viên và chuyên viên các đơn vị: KTNN chuyên ngành Ia, II, III, KTNN khu vực I và Trung tâm Tin học. Tham gia giảng dạy lớp học có các giảng viên đến từ Cục CNTT, Vụ Kê Khai và Vụ Quản lý nợ Tổng cục Thuế.
 

Mỗi học viên tham gia lớp học được trang bị những kiến thức tổng quan về hệ thống quản lý thuế tập trung TMS; Khai thác sổ sách, báo cáo đầu ra các chức năng đăng ký thuế, kê khai và kế toán thuế; Khai thác sổ sách, báo cáo nợ thuế. TMS là hệ thống quản lý thuế tích hợp cho phép quản lý và lưu trữ tập trung thông tin quản lý tất cả các sắc thuế trên phạm vi toàn quốc để đáp ứng các nghiệp vụ quản lý thuế tập trung. Hệ thống ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế được thiết kế phục vụ theo các chức năng quản lý thuế cơ bản là: Tuyên truyền hỗ trợ; Kê khai – kế toán thuế; Quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; Thanh tra – Kiểm tra. Hệ thống ứng dụng được chia làm 4 nhóm chính: Ứng dụng phục vụ công tác quản lý nội bộ ngành; ứng dụng phục vụ người nộp thuế; ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế và ứng dụng trao đổi thông tin với các đơn vị khác trong và ngoài ngành.

Sau khóa học, các học viên đã có được cái nhìn tổng quan về tình hình ứng dụng CNTT của Tổng Cục thuế nói chung, trong đó có các nội dung chính về hệ thống quản lý thuế tập trung TMS. Qua đó nắm bắt được các phân hệ chính của hệ thống TMS cũng như báo cáo đầu ra đối với từng phân hệ… Các nội dung này có ý nghĩa thiết thực, nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các kiểm toán viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, đặc biệt là trong lĩnh vực kiểm toán ngân sách.

Được biết, kết thúc khóa đào tạo, TTTH của KTNN sẽ tổng kết, đánh giá về nội dung đào tạo, để có những đề xuất cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện nội dung đào tạo cho các khóa học tiếp theo./.

Phương Vân