Khai giảng lớp tin học "Hướng dẫn sử dụng phần mềm nhật ký kiểm toán"
Ngày viết :20/02/2014

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng ngày 18/02/2014, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Trung tâm tin học đã khai giảng trực tuyến lớp tin học "Hướng dẫn sử dụng phần mềm nhật ký kiểm toán" (Lớp Quản trị nội dung) cho 48 học viên đến từ các KTNN khu vực. Lớp học được mở theo Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng công chức của KTNN năm 2014.


Phần mềm quản lý thông tin nhật ký kiểm toán là phần mềm nội bộ, được xây dựng trên nền tảng công nghệ web, hỗ trợ thành viên tham gia đoàn kiểm toán ghi chép nhật ký kiểm toán điện tử; hỗ trợ Lãnh đạo KTNN và Lãnh đạo các cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện ghi nhật ký kiểm toán của thành viên đoàn kiểm toán trong phạm vi được phân công quản lý. Với 6 cấp độ phân quyền quản lý, mỗi cá nhân sử dụng phần mềm sẽ được gán một hoặc một số quyền tương ứng với chức trách, nhiệm cụ của cá nhân đó.
 
Phần mềm trợ giúp công tác quản lý thông tin nhật ký kiểm toán được xây dựng thân thiện, tường minh, dễ sử dụng, góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán; quản lý ngày càng chặt chẽ hơn đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên, đồng thời từng bước chính quy, hiện đại hóa hoạt động KTNN.
 
Tại buổi học, các học viên sẽ được hướng dẫn các bước cơ bản để sử dụng phần mềm từ Khởi động, đăng nḥập; Thay đổi thông tin người sử dụng và đổi ṃật khẩu đăng nḥập; Ghi nḥật ký kiểm toán viên; Kiểm tra thông tin; Lập báo cáo; Nḥập cuộc kiểm toán đến phân đoàn kiểm toán, quản trị hệ thống.
 
Theo kế hoạch, trong 2 ngày 20 – 21/02/2014, Trung tâm tin học sẽ tiếp tục khai giảng lớp “Hướng dẫn sử dụng phần mềm nhật ký kiểm toán” (Lớp dành cho Kiểm toán viên) cho các cán bộ, công chức KTNN chuyên ngành Ia, Ib, II, III theo Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
 
*Trước đó, ngày 17/02/2014, lớp “Hướng dẫn sử dụng phần mềm nhật ký kiểm toán” (Lớp Quản trị nội dung) đã được Trung tâm tin học tổ chức cho 36 cán bộ, công chức, kiểm toán viên của một số đơn vị có trụ sở tại Hà Nội./.