LÃNH ĐO TRUNG TÂM TIN HỌC

BÀ PHẠM THỊ THU HÀ

 
 

* Chức vụ

Giám đốc

 

* Thời gian đảm nhận chức vụ:

01/2017
 

* Sinh ngày:

19/10/1979

 

* Quê quán:

Đồi Ngô – Lục Nam – Bắc Giang

 

* Nơi ở hiện nay:

Mỹ Đình – Hà Nội

 

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

16/05/2007

 

* Dân tộc:

Kinh

 

* Trình độ học vấn:

Kỹ sư Kỹ thuật viễn thông - Thạc sỹ kinh tế

 

* Trình độ chính trị:

Cao cấp

 

ÔNG NGUYỄN VĂN QUANG
 
 

 

* Chức vụ

Phó Giám đốc

 

* Thời gian đảm nhận chức vụ:

01/08/2019

 

* Sinh ngày:

31/10/1979

 

* Quê quán:

Bắc Ninh

 

* Nơi ở hiện nay:

Đông Ngạc Bắc Từ Liêm Hà Nội

 

* Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

22/04/2009

 

* Dân tộc:

Kinh

 

* Trình độ học vấn:

Thạc sỹ Quản lý kinh tế

 

* Trình độ chính trị:

Cao cấp