Khai giảng lớp đào tạo sử dụng, kiểm tra phần mềm TABMIS
Ngày viết :04/01/2018

(kiemtoannn.gov.vn) - Thực hiện kế hoạch đào tạo sử dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) đã được Kiểm toán nhà nước (KTNN) phê duyệt, trong 02 ngày 20 và 21/9/2017, tại trụ sở 2 KTNN - 68 Trần Thái Tông, Hà Nội, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức lớp đào tạo sử dụng, kiểm tra phần mềm TABMIS cho gần 60 học viên là cán bộ, công chức, Kiểm toán viên của KTNNĐây là lớp tập huấn cho cán bộ nghiệp vụ được giao nhiệm vụ sử dụng, khai thác dữ liệu, quản trị, vận hành hệ thống TABMIS của các đơn vị. Giảng viên lớp tập huấn là Ông Đinh Ngọc Linh đến từ Cục Kế toán nhà nước, Kho Bạc nhà nước.

Qua lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung: Tổng quan và các chức năng chung của hệ thống TABMIS; Tổng quan và chức năng của Phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách, Phân hệ Cam kết chi, Phân hệ Quản lý chi, Phân hệ Sổ cái; Phê duyệt, kết sổ; Các chương trình xử lý cuối năm; Hướng dẫn chạy chương trình xác định cân đối thu, chi. Đây là những kiến thức, kỹ năng hết sức cần thiết và bổ ích cho những người mới sử dụng và cả những người đã sử dụng lâu năm, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm hệ thống TABMIS, hỗ trợ đắc lực công tác kiểm toán ngân sách.

Về nôi dung tổng quan Hệ thống TABMIS, các học viên sẽ được giới thiệu: Mục tiêu; Quy mô và các cấu phần của Hệ thống; Cơ sở thiết kế, xây dựng Hệ thống; Đặc điểm nổi bật của Hệ thống; Lợi ích việc triển khai Hệ thống; Phạm vi áp dụng, số lượng người dùng tham gia Hệ thống; Các phân hệ chính của Hệ thống; Tổng quan về quy trình của Hệ thống; Danh mục dữ liệu dùng chung trên Hệ thống; Tài khoản và phân loại tài khoản; Tác động chung của Hệ thống.

Tại buổi khai giảng, ông Đinh Ngọc Linh cho biết, việc triển khai hệ thống TABMIS là một cấu phần quan trọng của dự án Cải cách Quản lý Tài chính công hiện đã được triển khai trên toàn quốc. Với sự hợp tác chặt chẽ giữa KTNN và Kho bạc Nhà nước, hai bên đã phối hợp để xây dựng nên được nội dung đào tạo nhằm mang đến cho học viên các kiến thức hữu ích về TABMIS nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác kiểm toán ngân sách. Ông Đinh Ngọc Linh đề xuất, sau khi lớp học kết thúc, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán sẽ tổng kết, đánh giá về kết quả đào tạo, để hai bên tiếp tục hoàn thiện nội dung đào tạo cho các khóa tiếp theo./.

Thanh Hà