Khai giảng lớp Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý cán bộ của KTNN
Ngày viết :04/01/2018

(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 06/11/2017, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức khai giảng lớp Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý cán bộ của KTNN cho 53 công chức làm công tác tổ chức của các đơn vị trực thuộc.Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Doãn Anh Thơ phát biểu khai giảng lớp học
 
Dự lễ khai giảng có ông Doãn Anh Thơ – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, bà Phạm Thị Thu Hà – Giám đốc Trung tâm tin học cùng 53 học viên tham dự lớp học.
Hệ thống Phần mềm Quản lý cán bộ là phần mềm được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu hồ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và quản lý chi trả lương, bảo hiểm của các đơn vị sử dụng. Đồng thời cung cấp cho người quản lý công cụ thực hiện công tác thống kê báo cáo một cách hiệu quả nhất về cán bộ, biên chế, tiền lương và công tác cán bộ của các đơn vị sử dụng phần mềm.
Phần mềm Quản lý cán bộ thực hiện 08 nhiệm vụ quản lý: Hồ sơ cán bộ công chức, viên chức; công tác cán bộ; biên chế, ngạch, bậc; tiền lương; bảo hiểm; tuyển dụng; đào tạo bồi dưỡng; tra cứu, khai thác và Báo cáo thống kê. 
Hệ thống được xây dựng và triển khai trên nền tảng web theo mô hình quản lý tập trung. Các cán bộ, công chức, viên chức thuộc KTNN sẽ được cấp tài khoản sử dụng theo quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý cán bộ của Ngành, của đơn vị. Người dùng chỉ cần dùng các phần mềm duyệt web phổ dụng như: Internet Explorer, Google Chrome, Coc coc… trên máy tính có kết nối Internet, truy cập vào địa chỉ phần mềm, đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được cấp là có thể sử dụng và khai thác các tính năng của phần mềm theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Phát biểu khai giảng lớp học, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Doãn Anh Thơ cho biết, hiện nay, Đảng và nhà nước ta đang đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong chương trình cải cách hành chính nhà nước. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 của KTNN. 
Theo ông Doãn Anh Thơ, hiện nay, việc xây dựng và triển khai ứng dụng Phần mềm Quản lý cán bộ của KTNN được Tổng Kiểm toán nhà nước hết sức quan tâm chỉ đạo, bên cạnh các phần mềm hỗ trợ thực hiện công tác chuyên môn như: Kiểm toán dự án đầu tư, kiểm toán ngân sách, kiểm toán doanh nghiệp, tài chính ngân hàng và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động kiểm toán. Dự kiến, trong quý II năm 2018 sẽ triển khai đưa Phần mềm Quản lý cán bộ của KTNN vào sử dụng chính thức.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của con người trong quá trình sử dụng phần mềm, ông Doãn Anh Thơ đề nghị các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học, Quy chế đào tạo của KTNN, tập trung nghiên cứu, tiếp thu các nội dung được trình bày tại khóa đào tạo. Trên cơ sở các nội dung được đào tạo và thực tiễn quá trình sử dụng phần mềm tại đơn vị, các học viên sẽ trao đổi, phản hồi lại cho đơn vị xây dựng phần mềm những tồn tại, vướng mắc để chỉnh sửa hoàn thiện phần mềm.
Ông Doãn Anh Thơ đề nghị Trung tâm tin học nhanh chóng phối hợp với các đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai phần mềm một cách chi tiết, giúp cho quá trình triển khai phần mềm trong toàn Ngành được thành công.
 

Toàn cảnh Lễ khai giảng
Phát biểu tại Lễ khai giảng, Giám đốc Trung tâm tin học Phạm Thị Thu Hà Thu Hà bày tỏ mong muốn sẽ nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các học viên – những người làm công tác cán bộ của các đơn vị trực thuộc KTNN, để Trung tâm tin học tiếp tục hoàn thiện phần mềm, trước khi chính thức đưa vào sử dụng trong toàn Ngành.
Ngay sau lễ khai giảng, lớp “Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý cán bộ của KTNN” được tổ chức thành 02 lớp: dành cho công chức làm công tác tổ chức của các KTNN khu vực và Vụ Tổ chức cán bộ và dành cho công chức viên chức làm công tác tổ chức của các KTNN chuyên ngành, các đơn vị tham mưu và sự nghiệp.
Theo kế hoạch, từ ngày 08 – 11/11/2017, tại Hà Nội, KTNN sẽ tổ chức hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý cán bộ của KTNN cho các công chức thực hiện công tác bảo hiểm tiền lương của các đơn vị trực thuộc./.
 
M. Thúy