Trung tâm Tin học tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động năm 2012 và triển khai chương trình công tác năm 2013
Ngày viết :02/01/2013

(kiemtoannn.gov.vn) – Sáng ngày 28/12/2012, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Trung tâm Tin học (TTTH) đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2013 và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2012. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Hồng Lạc – Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, cùng đại diện các Lãnh đạo các Vụ, các KTNN chuyên ngành và toàn thể cán bộ, viên chức của TTTH.

Năm 2012 là năm TTTH đẩy mạnh triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (KTNN); từng bước tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của KTNN giai đoạn 2011 – 2015 và kế hoạch hành động về ứng dụng CNTT trong KTNN theo chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020.

Năm 2012, TTTH đã đảm bảo sự hoạt động an toàn, ổn định của Trung tâm tích hợp dữ liệu và hệ thống mạng KTNN; đảm bảo hoạt động ổn định của các phần mềm đã ứng dụng trong ngành; phối hợp với Văn phòng KTNN, Văn phòng Đảng, Đoàn thể xây dựng giải pháp nâng cấp trang thông tin điện tử của KTNN và triển khai phần mềm quản lý hồ sơ Đảng viên; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến và hệ thống thư điện tử trong phạm vi toàn ngành; hoàn thành 100% chương trình đào tạo được Tổng KTNN phê duyệt gồm 11 lớp đào tạo tin học với hơn 300 lượt học viên; tổ chức Toạ đàm về bảo mật, an toàn thông tin và chữ ký số cho công chức lãnh đạo và KTV trong ngành, xây dựng đề cương bài giảng về kiểm toán trong môi trường CNTT; đưa vào sử dụng có kết quả phần mềm tổng hợp kết quả kiểm toán tại KTNN Trung ương; tổ chức phát triển và triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý thông tin nhật ký kiểm toán, bước đầu đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra…

Trên tinh thần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2012, năm 2013, tập thể cán bộ, viên chức TTTH “quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán của KTNN, góp phần hiện đại hoá các hoạt động trong KTNN.”

Báo cáo “Tổng kết công tác năm 2012 và kế hoạch công tác năm 2013” đã nhận được sự nhất trí cao của tập thể cán bộ, viên chức TTTH.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Hồng Lạc – Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cơ bản đồng ý với báo cáo tổng kết năm 2012 và phương hướng công tác năm 2013 của TTTH. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức TTTH trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong hoạt động của KTNN. Bên cạnh đó, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại đồng thời chỉ đạo những giải pháp cần thực hiện để thành công trong nhiệm vụ công tác của TTTH năm 2013.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh: TTTH cần tiếp tục tăng cường năng lực hành chính, đổi mới trong nội dung, cách thức hoạt động, nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu cho Lãnh đạo KTNN; nhanh chóng xây dựng đề án: xây dựng TTTH thành Cục Thông tin để trình lên Tổng Kiểm toán Nhà nước và Quốc hội; thực hiện và hoàn thiện hai phần mềm: tổng hợp kết quả kiểm toán và quản lý thông tin nhật ký kiểm toán; phối kết hợp với Vụ TCCB và Văn phòng Đảng, Đoàn thể, hoàn thiện phần mềm quản lý dữ liệu cán bộ công chức, quản lý cán bộ Đảng viên; có trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển nhân lực, xây dựng chương trình bồi dưỡng tin học cho cán bộ, công chức trong ngành sát với chuyên môn, nghiệp vụ của từng đối tượng đào tạo…

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng yêu cầu TTTH nghiên cứu, xây dựng cổng thông tin điện tử của KTNN với tính bảo mật cao trong chiến lược phát triển trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Xuân Đồng – Giám đốc Trung tâm tin học đã thay mặt cho tập thể cán bộ, viên chức TTTH hứa với Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp thu và bổ sung báo cáo “Tổng kết công tác năm 2012 và kế hoạch công tác năm 2013” và từng bước thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo KTNN.

Cùng ngày, TTTH cũng tiến hành Hội nghị thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2012, Hội nghị đánh giá công tác Đảng năm 2012.

Minh Thúy