Trung tâm Tin học báo cáo kết quả thử nghiệm phần mềm Tổng hợp kết quả kiểm toán và Quản lý thông tin nhật ký kiểm toán giai đoạn 2011-2012
Ngày viết :25/12/2012

(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 25/12/2012, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hoàng Hồng Lạc - Trưởng ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã chủ trì Hội nghị trực tuyến báo cáo kết quả thử nghiệm phần mềm Tổng hợp kết quả kiểm toán và Quản lý thông tin nhật ký kiểm toán giai đoạn 2011- 2012.

Dự Hội nghị có các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước: Lê Minh Khái, Cao Tấn Khổng, Lê Hoàng Quân, Đoàn Xuân Tiên cùng đại diện các đơn vị trực thuộc KTNN. Trung tâm Tin học - KTNN là đơn vị báo cáo kết quả thử nghiệm 02 phần mềm này.
 
Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo KTNN, đầu năm 2012, Trung tâm Tin học đã chủ trì triển khai nghiên cứu phát triển phần mềm Tổng hợp kết quả kiểm toán và Quản lý thông tin nhật ký kiểm toán nhằm từng bước chính quy, hiện đại hóa hoạt động kiểm toán; phục vụ hữu hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán của các cấp quản lý, đặc biệt là kiểm soát diễn biến hoạt động kiểm toán hàng ngày của kiểm toán viên.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Xuân Đồng - Giám đốc Trung tâm đã báo cáo sơ bộ kết quả thử nghiệm 02 phần mềm trong thời gian qua, cùng những tiện ích chính mà 02 phần mềm mang lại cho công tác quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán. Theo đó, phần mềm quản lý thông tin nhật ký kiểm toán được xây dựng với giao diện hoàn toàn trên web, sử dụng nền tảng công nghệ Microsoft, công cụ lập báo cáo trên nền Crystal Report, thực hiện ghi nhật ký kiểm toán đồng thời cung cấp thông tin nhật ký đến các cấp quản lý một cách khoa học, chính xác; giúp các cấp quản lý kiểm tra việc ghi nhật ký kiểm toán của kiểm toán viên tại mọi thời điểm, qua đó kiểm soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả làm việc của kiểm toán viên trong đoàn kiểm toán. Phần mềm còn giúp các cấp quản lý kiểm tra thông tin tình hình thực hiện kiểm toán tại từng đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán; cung cấp kết quả tổng hợp ghi nhật ký kiểm toán theo từng đơn vị, từng đoàn kiểm toán, hình thành hệ thống thông tin về nhật ký kiểm toán của KTNN…

Phần mềm Tổng hợp kết quả kiểm toán trợ giúp người sử dụng trong việc tổng hợp kết quả kiểm toán và theo dõi thực hiện kết luận kiểm toán. Các biểu mẫu được thiết kế trong phần mềm bao gồm các biểu mẫu được tổng hợp, quản lý theo mẫu đã ban hành và các biểu mẫu được tổng hợp, quản lý phục vụ quản lý điều hành. Các thông tin được cập nhật thường xuyên liên quan đến hoạt động kiểm toán của toàn ngành gồm Danh mục các đơn vị được kiểm toán năm; Báo cáo quyết toán cân đối NSNN năm; Báo cáo quyết toán thu, chi NSNN năm; Tổng hợp kết quả kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; Kết quả kiểm toán kiến nghị tăng thu năm; Kết quả kiểm toán kiến nghị giảm chi kinh phí thường xuyên năm…. Phần mềm cũng giúp cho việc quản lý thông tin: Quyết định kiểm toán, Kế hoạch kiểm toán, Báo cáo kiểm toán, Nhật ký và tài liệu làm việc của Kiểm toán viên, Tổ kiểm toán, Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của kiểm toán viên… Phần mềm được thiết kế mở để tiến tới có thể quản lý, lưu trữ được các thông tin hồ sơ theo Luật KTNN.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng KTNN Hoàng Hồng Lạc nói: ghi chép nhật ký và tổng hợp kết quả kiểm toán là hai nội dung quan trọng cần được đầu tư nguồn lực tương xứng. Việc cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác sẽ giúp các cấp quản lý đưa ra những quyết định kịp thời, hiệu quả trong quản lý, điều hành. Thời gian qua, với sự phối hợp chặt chẽ của Vụ Tổng hợp, Trung tâm Tin học đã nghiên cứu xây dựng phần mềm Quản lý thông tin nhật ký kiểm toán và Tổng hợp kết quả kiểm toán với mục tiêu hình thành một cách có hệ thống các dữ liệu thông tin về hoạt động kiểm toán của KTNN.  02 phần mềm được đánh giá là  thân thiện, rõ ràng, dễ sử dụng; các thông tin không chỉ bó hẹp trong một niên độ kiểm toán mà mở rộng cho từng giai đoạn, quá trình, đồng thời được tổng hợp theo nhiều tiêu chí đa dạng đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn tới.

Tại Hội nghị, lãnh đạo và đại diện các đơn vị tham dự đã cho ý kiến góp ý cụ thể về mặt nội dung, công nghệ, đặc biệt là vấn đề bảo mật, an ninh mạng.

Kết thúc Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hoàng Hồng Lạc yêu cầu Lãnh đạo Trung tâm Tin học tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý tại Hội nghị, bổ sung, hoàn thiện phần mềm để báo cáo Tổng KTNN, sớm đưa vào ứng dụng đồng bộ trong toàn ngành./.