Đại hội Chi bộ Trung tâm Tin học nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển CNTT giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

(13/05/2020)

(sav.gov.vn) - Chiều 12/5/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Chi bộ Trung tâm Tin học đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đoàn Thanh niên KTNN phổ biến các phần mềm ứng dụng CNTT trong hoạt động của KTNN; Luật KTNN sửa đổi 2019 và các Luật có liên quan

(09/03/2020)

(sav.gov.vn) - Sáng 09/3/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Đoàn Thanh niên KTNN tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến các phần mềm ứng dụng CNTT trong hoạt động của KTNN; Luật KTNN sửa đổi 2019 và các Luật có liên quan. Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cho ý kiến về việc triển khai dự án “Xây dựng hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán của KTNN” và “Xây dựng nền tảng dữ liệu lớn của KTNN”

(26/02/2020)

(sav.gov.vn) - Sáng 26/02/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Trung tâm Tin học (TTTH) của KTNN đã tổ chức cuộc họp, xin ý kiến về việc triển khai dự án “Xây dựng hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán của KTNN” và “Xây dựng nền tảng dữ liệu lớn của KTNN”. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh chủ trì cuộc họp.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - “mệnh lệnh” không thể chần chừ!

(25/02/2020)

Thế giới đã và đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của CMCN 4.0. Cuộc cách mạng với sự đột phá về công nghệ số đã đặt ra yêu cầu thay đổi mạnh mẽ cơ cấu, mô hình kinh tế - xã hội quốc gia cũng như hệ thống quản lý của các ngành, lĩnh vực. KTNN cũng không nằm ngoài guồng phát triển đó.  

Trung tâm Tin học triển khai kế hoạch công tác năm 2019

(16/12/2019)

(sav.gov.vn) - Sáng ngày 16/12/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Tin học (TTTH) Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020.

Lãnh đạo KTNN cho ý kiến về Chiến lược phát triển và Kiến trúc CNTT của KTNN giai đoạn 2019 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

(13/12/2018)

(sav.gov.vn) - Chiều 12/12/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì Hội nghị cho ý kiến lần thứ 2 về Chiến lược phát triển và kiến trúc CNTT của KTNN giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến 2030 (Chiến lược).

Tổng Kiểm toán Nhà nước thành lập Ban chỉ đạo công nghệ thông tin của KTNN

(05/01/2018)

Trên cơ sở Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt, KTNN đã xây dựng và ban hành Đề án Tổng thể phát triển công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2015-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2184/QĐ-KTNN ngày 05/12/2014 của Tổng KTNN với mục tiêu “Tăng cường ứng dụng CNTT vào các hoạt động của Kiểm toán Nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của KTNN, từng bước hiện đại hóa cơ quan Kiểm toán Nhà nước; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với các nguyên tắc, thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam”.

Lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

(05/01/2018)

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động của KTNN, nâng cao tính minh bạch và hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm toán, từng bước hiện đại hóa cơ quan KTNN, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với các nguyên tắc, thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam, Đảng uỷ KTNN đã xây dựng Đề án “Lãnh đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán của KTNN” - cơ sở để Đảng bộ KTNN và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền trong việc xây dựng kế hoạch, đưa ra các giải pháp và tổ chức triển khai có hiệu quả việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động của KTNN đến năm 2020.

Tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2015 - 2020

(05/01/2018)

Ngày 5/12/2014, Tổng KTNN Nguyễn Hữu Vạn đã ký quyết định ban hành Đề án Tổng thể phát triển CNTT của KTNN giai đoạn 2015 - 2020 để hiện thực hóa chủ trương Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 đã được đề ra. Theo đó, ngành KTNN xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là tăng cường ứng dụng CNTT vào các hoạt động của KTNN nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của KTNN, từng bước hiện đại hóa cơ quan KTNN, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với các nguyên tắc, thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Trung tâm Tin học báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước tình hình triển khai các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán

(12/10/2017)

Sáng 28/7/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với Trung tâm tin học về tình hình ứng dụng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán của KTNN.