Gia Lai: Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 phòng, chống dịch bệnh COVID - 19
Ngày viết :15/04/2020

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19 ngày 20/3/2020.

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19 ngày 20/3/2020.

Để tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 và 4, dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) và đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp được thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tránh tình trạng tập trung đông người tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trong thời điểm tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo và yêu cầu Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Bưu điện tỉnh Gia Lai và các cơ liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 nhằm hạn chế tiếp xúc nơi đông người bằng nhiều hình thức theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 352/STTTT-CNTT ngày 20/3/2020 về việc đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh Gia Lai để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bố trí nhân sự trực hướng dẫn, trao đổi qua hộp thư điện tử (email), tin nhắn, điện thoại... đảm bảo trả lời các phản ánh, kiến nghị TTHC của cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Tăng cường kiểm tra rà soát, công khai TTHC nhằm tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyên mức độ 3 và 4; kịp thời xử lý đối với các trường hợp hồ sơ bị trễ hạn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Phối hợp với Bưu điện tỉnh Gia Lai thực hiện các nội dung:

Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin về TTHC được công khai bằng phương tiện điện tử; sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

Tuyên truyền rộng rãi đến cá nhân, tổ chức tăng cường sử dụng dịch vụ BCCI  và việc giảm 30% giá cước chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đối với các hồ sơ TTHC sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; các hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm từ ngày 23/3/2020 đến 30/5/2020; tuyên truyền để cá nhân, tổ chức liên hệ tổng đài phục vụ hành chính công của tỉnh (0269.3888.222) để được nhân viên Bưu điện hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC tại địa điểm theo yêu cầu.

- Sở Thông tin và Truyền thông:

Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương và cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; dịch vụ tiếp nhận, trả hồ sơ TTHC qua dịch vụ BCCI; chính sách ưu đãi cước dịch vụ bưu chính công ích trong mùa dịch bệnh COVID-19 do Bưu điện tỉnh Gai Lai thực hiện.

- Bưu điện tỉnh Gia Lai:

Phối hợp với các đơn vị, địa phương tuyên truyền, tổ chức triển khai tốt việc giảm 30% giá cước chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI đối các hồ sơ TTHC sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; các hồ sơ TTHC lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm từ ngày từ ngày 23/3/2020 đến 30/5/2020.

Bố trí nhân viên Bưu điện để hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin về TTHC được công khai bằng phương tiện điện tử; sử dụng dịch công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại Bộ phận Một cửa tập trung các cấp và tại các điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Lưu ý tư vấn thực hiện các dịch vụ.

Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ giấy để nộp lại cho cơ quan có thẩm quyền giải đối với các TTHC được tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 nhưng TTHC có yêu cầu phải nộp cả hồ sơ bản giấy theo quy định.

Trả kết quả đối với các hồ sơ giải quyết TTHC đã nộp trực tuyến mức độ 3 và 4; dịch vụ hỗ trợ thực hiện thu phí, lệ phí (nếu có) của các TTHC đã nộp hồ sơ qua dịch vụ công mức độ 4 mà tổ chức, cá nhân không có khả năng thanh toán trực tuyến.
(http://aita.gov.vn/)