Đại hội Chi bộ Trung tâm Tin học nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển CNTT giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày viết :13/05/2020

(sav.gov.vn) - Chiều 12/5/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Chi bộ Trung tâm Tin học đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Đại hội

Dự Đại hội có đại diện Ban thường vụ, Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm Tin học.
         
Tại Đại hội, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Tin học Nguyễn Văn Quang đã trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Tin học lần II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2025.
 
Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN; sự phối hợp, giúp đỡ của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN, Chi bộ Trung tâm Tin học đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên trách CNTT, góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động của KTNN.
 
Trong công tác xây dựng đảng, nhận thức rõ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, cốt lõi để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị, tư tưởng cho đảng viên, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi ủy, Lãnh đạo Trung tâm Tin học đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của đơn vị; thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng; kịp thời động viên và tạo điều kiện để đảng viên, quần chúng yên tâm công tác, phát huy năng lực và trình độ chuyên môn.

Chi bộ đã tổ chức phổ biến, quán triệt để cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm vững và chấp hành đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ưng 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; ngăn chặn, đẩy lùi tự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 100% đảng viên trong Chi bộ đã cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với kiểm điểm cuối năm. Qua đó, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên, viên chức và người lao động có nhiều chuyển biến tích cực; tác phong làm việc tận tụy với công việc...

Chi bộ đã luôn bám sát nội dung Nghị quyết 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng” và Đề án 1 thuộc Chương trình 2 của Đảng ủy KTNN về “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của KTNN” để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, Chi ủy đã chỉ đạo gắn việc học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bằng những việc làm cụ thể trong công tác và sinh hoạt hàng ngày. Qua đó, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên, viên chức và người lao động có nhiều chuyển biến tích cực, tận tụy với công việc, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống..

Cũng trong nhiệm kỳ qua, công tác phát triển Đảng luôn được chi ủy quan tâm chỉ đạo và định hướng. Chi bộ đã trình Đảng ủy KTNN xem xét kết nạp đảng cho 03 quần chúng ưu tú, chuyển đảng chính thức cho 04 đảng viên dự bị, tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí.
 
Đ/c Nguyễn Quang Thành - Phó Bí thư Đảng ủy KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu chỉ đạo Đại hội


Trong công tác chuyên môn, nhiệm kỳ qua, Chi bộ và chính quyền Trung tâm Tin học đã tham mưu Lãnh đạo KTNN ban hành nhiều chương trình, đề án, văn bản, chỉ thị, chính sách về CNTT, điển hình là: Đề án Tổng thể phát triển CNTT của KTNN giai đoạn 2015-2020 và Chiến lược phát triển và Kiến trúc tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030, làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động CNTT của KTNN trong thời gian tới. Đây là Chiến lược quan trọng nhằm định hướng cho việc phát triển, ứng dụng CNTT của KTNN giai đoạn tới, giúp KTNN bắt kịp với sự thay đổi của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngoài ra, đơn vị đã xây dựng và hoàn thành nhiều văn bản quản lý về lĩnh vực CNTT của KTNN như: Quy chế Quản lý và sử dụng hệ thống mạng của KTNN; sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, sử dụng thiết bị tin học của KTNN; Quy chế quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu (TTDL) của KTNN; Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng và thu thập, cập nhật thông tin phần mềm cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán; Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ; Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm số hóa và quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử; Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo...

Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức xây dựng và triển khai đưa vào ứng dụng 18 phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán và công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo KTNN; Hoàn thành việc tích hợp các phần mềm của KTNN thành một hệ thống thống nhất, đảm bảo các phần mềm trong toàn hệ thống có thể tương tác, chia sẻ, trao đổi dữ liệu với nhau; Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ để triển khai chữ ký số; hoàn thành kết nối liên thông văn bản với các cơ quan Nhà nước qua trục liên thông văn bản quốc gia, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng vào năm 2020; Quản trị, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc khai thác và sử dụng các phần mềm ứng dụng với trên 15 phần mềm đang sử dụng và hơn 2.000 người dùng trong toàn Ngành; Quản trị, vận hành TTDL đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, an toàn cho toàn bộ hệ thống mạng, các phần mềm ứng dụng phục vụ hoạt động của Ngành; Tổ chức triển khai và hoàn thành một số hạng mục hạ tầng CNTT theo kế hoạch trọng tâm của đơn vị hàng năm; nâng cấp hạ tầng CNTT nhằm đáp ứng cho việc triển khai cài đặt các phần mềm ứng dụng của KTNN; Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn trên môi trường mạng; Tổ chức quản trị, vận hành, duy trì hoạt động ổn định cho hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của KTNN; Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị sử dụng thiết bị tin học, đáp ứng nhu cầu công việc.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, mục tiêu, phương hướng được Chi bộ Trung tâm Tin học xác định xuyên suốt là “Quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ; thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển và Kiến trúc tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Trong đó, nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đề ra là: Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức có phẩm chất tốt, có bản lĩnh chính trị, vững về chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ; Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên; Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các đảng viên nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên, chất lượng sinh hoạt Đảng; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua tạo sức mạnh tập thể, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Đ/c Nguyễn Bá Dũng - Chánh Văn phòng Đảng Đoàn thể tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Trung tâm Tin học nhiệm kỳ 2020-2025

         
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Chi bộ Trung tâm Tin học đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhất trí với nội dung các văn kiện Chi bộ trình Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của đơn vị. Chi bộ đã đề ra mục tiêu phương hướng của nhiệm kỳ 2020 – 2025 bám sát Chiến lược phát triển CNTT của KTNN với những giải pháp rõ ràng, đúng định hướng, chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra, đồng chí Nguyễn Quang Thành đề nghị BCH Chi bộ Trung tâm Tin học tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên. Cấp ủy Chi bộ phải chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN về tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển và Kiến trúc tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2019 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm và cơ bản là đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của KTNN. Ngoài ra, đơn vị tăng cường công tác tự đào tạo để nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; chú trọng xây dựng hệ thống bảo mật đảm bảo an toàn an ninh mạng; tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác năm 2020.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm Tin học, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đủ về cơ cấu giới và độ tuổi. Đồng chí Phạm Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Tin học được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu đại biểu dự Đại hội lần thứ VII Đảng bộ KTNN gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết./.
 
Hà Linh