Đoàn Thanh niên KTNN phổ biến các phần mềm ứng dụng CNTT trong hoạt động của KTNN; Luật KTNN sửa đổi 2019 và các Luật có liên quan
Ngày viết :09/03/2020

(sav.gov.vn) - Sáng 09/3/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Đoàn Thanh niên KTNN tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến các phần mềm ứng dụng CNTT trong hoạt động của KTNN; Luật KTNN sửa đổi 2019 và các Luật có liên quan. Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Đoàn Khối có đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Phó Bí thư Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương và đại diện Ban Phong trào Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương.

Về phía KTNN, có đại diện lãnh đạo một số đơn vị, Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN Ngô Đạt Trí, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên KTNN và toàn thể đoàn viên thanh niên KTNN thông qua hình thức trực tuyến. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy KTNN Hồ Đức Phớc cho biết, trong những năm qua, KTNN đã không ngừng nỗ lực để khẳng định vai trò là công cụ giám sát sắc bén, hữu hiệu của Quốc hội, góp phần làm minh bạch nền tài chính công, tài sản công.

Nhìn lại quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý, các quy định liên quan đến hoạt động của KTNN, đặc biệt là quá trình thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật KTNN năm 2015, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định, với nhiều nội dung được bổ sung, sửa đổi, Luật ra đời là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về KTNN, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện hơn cho hoạt động của KTNN; nâng cao trách nhiệm của KTNN trong thực thi nhiệm vụ; là cơ sở vững chắc để tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm toán.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, cùng với việc xây dựng cơ sở pháp lý, hoàn thiện các quy định về Ngành, vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin mới vào hoạt động của KTNN cũng góp phần quan trọng vào việc nâng tầm vị thế của KTNN. Đến nay, KTNN đã xây dựng được trung tâm dữ liệu, bước đầu thu thập được số liệu để phục vụ cho công tác kiểm toán, đồng thời đã xây dựng được 18 phần mềm ứng dụng trong hoạt động kiểm toán. Việc áp dụng các phần mềm kiểm toán đã mang lại hiệu quả rất lớn cho công tác kiểm toán, giúp cho Kiểm toán viên xác định đúng rủi ro, trọng yếu khi tiếp cận kiểm toán, đặc biệt trong thời đại cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên KTNN đã tổ chức Hội nghị có ý nghĩa thiết thực, phục vụ hoạt động kiểm toán cho các Đoàn viên Thanh niên. “Đây là Hội nghị quan trọng, tôi mong các đoàn viên thanh niên sẽ tập trung tiếp thu, tích cực trao đổi với báo cáo viên tại Hội nghị. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, hiến kế với Ngành, đặc biệt trong lĩnh vực CNTT để KTNN có thể trở thành một trong những cơ quan đi đầu trong việc ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn” – Tổng Kiểm toán nhà nước nói.
 

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vũ Thanh Hải giới thiệu về Luật KTNN sửa đổi năm 2019

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vũ Thanh Hải đã phổ biến Luật KTNN sửa đổi 2019 và các Luật có liên quan. Ông Vũ Thanh Hải cho biết: Ngày 26 tháng 11 năm 2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015. Luật đã được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 16/2019/L-CTN ngày ngày 03 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. Luật KTNN được sửa đổi, bổ sung góp phần hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của KTNN, của Tổng Kiểm toán nhà nước; làm rõ và đầy đủ phạm vi, đơn vị được kiểm toán phù hợp với đối tượng kiểm toán theo quy định của Hiến pháp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của KTNN, bảo đảm sự đồng bộ với các luật khác có liên quan; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý tài chính công, tài sản công, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng.

Giới thiệu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015, ông Vũ Thanh Hải đã tập trung vào một số nội dung các Kiểm toán viên cần quan tâm trong quá trình thực hiện kiểm toán như: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán; Bổ sung nhiệm vụ của KTNN trong phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng; Thẩm quyền xử phạt hành chính của KTNN; Giải quyết khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán… Theo ông Vũ Thanh Hải, việc nắm chắc các nội dung của Luật KTNN năm 2019 sẽ giúp các Kiểm toán viên đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong công tác chuyên môn cũng như giảm thiểu tối đa các rủi ro trong quá trình thực hiện kiểm toán, sau khi Báo cáo kiểm toán được ban hành. 
 
Bí thư Chi đoàn TTTH Mạc Tuấn Anh trình bày một số phần mềm ứng dụng CNTT tại Hội nghị

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Bí thư chi đoàn Trung tâm Tin học Mạc Tuấn Anh đã phổ biến các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của KTNN. Theo đó, hiện nay, có 18 phần mềm đang được KTNN ứng dụng trong hoạt động chuyên môn. Phiên bản các phần mềm tiếp tục được cập nhật, hoàn thiện, từng bước tạo thuận lợi cho hoạt động của KTNN, đặc biệt là trong công tác kiểm toán.

Đối với một số phần mềm chuyên môn liên quan đến hoạt động kiểm toán, ông Mạc Tuấn Anh cũng cho biết các phần mềm đã và đang trong quá trình hoàn thiện. Do đó, các Kiểm toán viên khi tiếp cận các thông tin liên quan đến hoạt động kiểm toán, nếu có vướng mắc cần liên hệ với Trung tâm Tin học để tìm hiểu và tháo gỡ kịp thời./.

M. Thúy