Đắk Nông: Bước đầu áp dụng phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI)
Ngày viết :01/07/2021

Chuyển đổi số áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất vào quy trình hoạt động từ đó đem lại lợi ích trong việc sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. “Chuyển đổi số” thường được hiểu theo nghĩa là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… nhằm thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty.

Phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) bước đầu áp dụng tại PC Đắk Nông

Trên cơ sở nền tảng hệ thống CNTT được trang bị từ trước, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã đưa vào chạy thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm tra hình ảnh hiện trường trên chương trình IMIS (Quản lý đầu tư). Công ty Điện lực Đắk Nông cũng đã đưa vào chạy thử nghiệm phần mềm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động kiểm tra, phát hiện các bất thường đối với hình ảnh giám sát thi công công trình trên chương trình IMIS. Các cá nhân thi công, giám sát chụp lại và lưu trữ 4-5 hình ảnh đối với mỗi giai đoạn thi công, cụ thể: Giai đoạn đúc móng; giai đoạn dựng cột; giai đoạn cáp ngầm; lắp đặt thiết bị phụ kiện; tiếp địa; thực hiện kiểm tra hình ảnh thi công được cập nhật lên IMIS bằng mắt thường 02 phút đối với mỗi vị trí.

Mục tiêu của việc xây dựng hệ thống nhận dạng hình ảnh quản lý đầu tư xây dựng IMIS là xây dựng công cụ để tự động hóa quá trình kiểm tra, giảm bớt chi phí về mặt thời gian và công sức, việc kiểm tra thủ công bằng mắt thường sẽ được thay thế bằng cách kiểm tra, xử lý thông qua hệ thống dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Việc triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo phục vụ nhận diện hình ảnh IMIS được chia làm 02 giai đoạn chính: Giai đoạn huấn luyện AI (giai đoạn 01) và giai đoạn nhận dạng (giai đoạn 02).

Giai đoạn 01 bao gồm các bước xử lý kỹ thuật để huấn luyện trí tuệ nhân tạo, bao gồm: Thu thập dữ liệu hình ảnh gồm những dữ liệu hình ảnh dùng để giám sát thi công công trình trên chương trình IMIS được thu thập và lưu trữ nhằm mục đích xây dựng tập dữ liệu riêng để phục vụ huấn luyện; chuẩn hóa hình ảnh gồm hình ảnh được thu thập, lưu trữ còn tồn tại một số nhược điểm như kích thước hình ảnh không đồng nhất, đối tượng nhận dạng không trọng tâm, hình ảnh không rõ ràng… Việc chuẩn hóa hình ảnh nhằm khắc phục những nhược điểm như: gán nhãn đối tượng là những dữ liệu sau khi được chuẩn hóa cần được gán nhãn phù hợp cho những đối tượng cần nhận dạng, từ đó, xây dựng được bộ dữ liệu cho các đối tượng phù hợp đối với mục đích huấn luyện. Huấn luyện trí tuệ nhân tạo là sử dụng tập dữ liệu được gán nhãn, mô hình Neural Network và các kỹ thuật khác để thực hiện huấn luyện trí tuệ nhân tạo chuyên biệt cho việc nhận dạng các đối tượng trong hình ảnh giám sát thi công công trình trên chương trình IMIS. Giai đoạn 02 bao gồm các bước xây dựng hệ thống nhận dạng, bao gồm: Xây dựng module tự động thu thập dữ liệu hình ảnh trên IMIS để thực hiện nhận dạng; xây dựng module hiển thị thông tin để trực quan hóa kết quả nhận dạng phục vụ cán bộ kiểm tra.

Thông thường, tại các đơn vị hiện nay còn nhiều các đầu việc thủ công có tính chất lặp lại gây mất thời gian và giảm hiệu suất làm việc của cán bộ công nhân viên, việc tiêu tốn lượng giấy lớn cho lưu trữ dữ liệu gây tốn kém chi phí, diện tích, dễ hư hỏng do tác động của ngoại cảnh và việc tra cứu cũng rất khó khăn, tốn nhiều thời gian. Chạy thử nghiệm Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm tra hình ảnh hiện trường trên chương trình IMIS (Quản lý đầu tư) là một trong những nỗ lực nhằm đưa công nghệ thông tin vào thực tế công việc, góp phần giải quyết được vấn đề nêu trên.

Nguồn: https://cpc.vn