Kiểm thử phần mềm “Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản”
Phần mềm này được Công ty cổ phần tập đoàn HIPT được phát triển từ Phần mềm phiên bản 3.0, xây dựng theo mô hình dữ liệu Server – Clients, hỗ trợ quản lý các danh mục nghiệp vụ, danh mục hồ sơ mẫu trong kiểm toán tuân thủ, các cơ sở dữ liệu về văn bản pháp luật, câu hỏi kiểm toán, các gian lận, sai sót đặc thù cho các lĩnh vực kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ cho các Kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán. Phần mềm Clients hỗ trợ việc phân tích dữ liệu, trích rút, tổng hợp, chọn mẫu và thực hiện kỹ thuật kiểm toán trên các tập dữ liệu để xác định những sai sót, những điểm bất thường, những xu hướng của thông tin tài chính trên các lĩnh vực kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản.

Phần mềm xây dựng bộ công cụ hỗ trợ Kiểm toán viên trong quá trình tính toán lại dự toán; Phân tích dự toán, phân tích quyết toán và các phân tích khác; Phân tích dự toán chuyên sâu; Công cụ thiết kế áo đường mềm; Công cụ thiết kế đường và tính toán khối lượng; Cung cấp kho cẩm nang nghiệp vụ về các gian lận sai sót thường gặp, câu hỏi kiểm toán, kho văn bản pháp luật theo từng loại hình công trình, từng giai đoạn thực hiện dự án; Cung cấp kho dữ liệu về bộ đơn giá, định mức, giá thông báo của 64 tỉnh thành..

Theo ông Nguyễn Hữu Thọ - Giám đốc Ban Quản lý dự án công nghệ thông tin của KTNN, hiện nay, KTNN đang triển khai mạnh mẽ các phần mềm thuộc dự án Hợp phần 1 “Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán” thuộc dự án “Xây dựng hệ thống thông tin Kiểm toán nhà nước”, trong đó có phần mềm Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Trong quá trình triển khai, Công ty cổ phần tập đoàn HIPT đã phát triển phần mềm thành 03 phiên bản: Mô phỏng, thí điểm và đại trà.

Tháng 2/2019, HIPT đã hoàn thành việc triển khai đào tạo, hướng dẫn phiên bản thí điểm của phần mềm cho các đơn vị trực thuộc KTNN. Trên cơ sở các nội dung được đào tạo và thực tiễn quá trình sử dụng phần mềm tại đơn vị, các đơn vị đã phản hồi lại những tồn tại, vướng mắc để nhà thầu HIPT, Ban quản lý dự án Công nghệ thông tin tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện.
 
Quang cảnh buổi kiểm thử

Tại buổi kiểm thử, các Kiểm toán viên nghe nhà thầu giới thiệu các chức năng phần mềm, đặc biệt các chức năng đã được hiệu chỉnh, bổ sung theo yêu cầu của các đơn vị như những yêu cầu về Module Phân tích dự toán - Phân tích chuyên sâu, chức năng lập dự toán… Trên cơ sở thao tác, kiểm tra lại các chức năng nhà thầu hiệu chỉnh, bổ sung, các Kiểm toán viên sẽ phản hồi lại kết quả cho nhà thầu qua Biên bản kiểm thử, vận hành thử.

Được biết, sau khi kết thúc giai đoạn kiểm thử, phần mềm Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán lĩnh vực kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản sẽ được áp dụng chính thức trong hoạt động kiểm toán. Những ý kiến điều chỉnh phát sinh tại buổi kiểm thử sẽ được nhà thầu HIPT tiếp thu, chỉnh sửa trong giai đoạn bảo hành, nâng cấp phần mềm./

M. Thúy