Trung tâm Tin học triển khai kế hoạch công tác năm 2019
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Kiểm toán nhà nước; Giám đốc TTTH Nguyễn Thị Thu Hà cùng lãnh đạo và toàn thể viên chức đơn vị.

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, Phó Giám đốc TTTH Nguyễn Văn Quang cho biết, trong công tác quản lý về CNTT, TTTH đã hoàn thành và trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành “Chiến lược phát triển và Kiến trúc tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (được ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-KTNN ngày 14/03/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước); trình Tổng Kiểm toán nhà nước và tổ chức xây dựng Báo cáo chủ trương đầu tư cho 02 dự án: “Xây dựng hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán của KTNN”“Xây dựng hệ thống nền tảng dữ liệu lớn của KTNN”; hoàn thành thủ tục thẩm định nguồn vốn, tiến hành lập dự án để làm cở sở cho việc triển khai 02 dự án trong năm 2020.

Bên cạnh đó, TTTH đã tham gia xây dựng Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2035 về phát triển CNTT; Xây dựng 08 Quy chế về CNTT, trong đó có 01 Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm số hóa và quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử (đã ban hành kèm theo Quyết định số 1320/QĐ-KTNN ngày 16/7/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước).

Xác định nhiệm vụ xây dựng, phát triển các phần mềm ứng dụng luôn là một nhiệm vụ cốt lõi của TTTH, trong năm 2019, đơn vị đã hoàn thành việc tích hợp các phần mềm của KTNN thành một hệ thống thống nhất; Triển khai hệ thống xác thực quản lý người dùng tập trung thông qua địa chỉ dieuhanh.sav.gov.vn; Đưa vào sử dụng Hệ thống báo cáo nhanh (Dashboard).

Ông Nguyễn Văn Quang cho biết thêm, năm 2019, TTTH đã nâng cấp và đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong toàn Ngành, đáp ứng yêu cầu trong công tác luân chuyển, xử lý văn bản theo quy trình nghiệp vụ chung của KTNN và của từng đơn vị; Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ để triển khai chữ ký số trên phần mềm Quản lý văn bản điều hành (cho máy tính và thiết bị di động) và hoàn thành kết nối liên thông văn bản với các cơ quan Nhà nước qua trục liên thông văn bản quốc gia, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng vào năm 2020; Tiếp tục bổ sung một số chức năng và đưa các phần mềm vào sử dụng: Số hóa và quản lý hồ sơ kiểm toán, Quản lý cán bộ, Quản lý tiến độ - tổng hợp kết quả  theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán dành cho KTNN Chuyên ngành Ia, Ib (phiên bản không kết nối Internet, cập nhật dữ liệu cho phần mềm quản lý đào tạo để đưa vào sử dụng phục vụ công tác đào tạo năm 2020 của KTNN.  
 
Phó Giám đốc TTTH Nguyễn Văn Quang trình bày dự thảo Báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh đó, TTTH đã xây dựng 05 phần mềm mới, gồm: Quản lý người dùng tập trung; Quản lý khiếu nại kiểm toán; Phân tích và lưu trữ thông tin trên mạng; Hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức Chuyên trang thông tin điện tử “Kiểm toán nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”, phục vụ cho các hoạt động trong nhiệm kỳ chủ tịch ASOSAI của KTNN; Xây dựng ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý điều hành trên thiết bị động (phiên bản thí điểm); Xây dựng bộ tiêu chuẩn mã định danh và tiêu chuẩn kết nối của KTNN, Hệ thống danh mục dùng chung cho toàn bộ hệ thống, đặc biệt là danh mục đơn vị được kiểm toán với gần 70.000 đơn vị phân thành 04 cấp hành chính nhằm phục vụ việc quản lý và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm trong toàn bộ hệ thống.  

Năm 2019, TTTH tiếp tục triển khai thực hiện số hóa hồ sơ kiểm toán của các cuộc kiểm toán năm 2018 chưa được số hóa và hồ sơ kiểm toán của các cuộc kiểm toán năm 2019 của KTNN lên phần mềm Số hóa và quản lý hồ sơ kiểm toán. Ước tính số hồ sơ được số hóa lưu trữ trên phần mềm khoảng 500 hồ sơ kiểm toán của các cuộc kiểm toán thực hiện năm 2017 đến 2019. Đưa Phần mềm số hóa và quản lý hồ sơ kiểm toán điện tử vào sử dụng chính thức trong toàn Ngành, giúp Thủ trưởng các đơn vị khai thác, tra cứu các hồ sơ kiểm toán năm 2017 đến 2019 một cách thuận tiện.

Đối với nhiệm vụ phát triển hạ tầng và đảm bảo an toàn thông tin, trong năm 2019, TTTH đã hoàn thành việc tiếp nhận, đưa vào sử dụng TTDL tại trụ sở mới 116 Nguyễn Chánh của KTNN thuộc dự án “Xây dựng hệ thống thông tin KTNN” do Ban QLDA CNTT thực hiện; Đầu tư bổ sung máy chủ, thiết bị lưu trữ, hệ thống truyền file tốc độ cao, xây dựng mô hình người dùng tập trung, tổ chức, thực hiện tối ưu hóa hạ tầng CNTT tại Trung tâm dữ liệu KTNN nhằm nâng cao an toàn bảo mật đối với hệ thống mạng và đáp ứng yêu cầu triển khai các phần mềm ứng dụng và dịch vụ mạng của KTNN; Xây dựng chính sách về an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001 và tiêu chuẩn Việt Nam; Thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin tổng thể (lần đầu) hệ thống thông tin KTNN theo quy định tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ; Đầu tư thiết bị và giải pháp hỗ trợ quản trị an ninh mạng; Trang bị và triển khai hỗ trợ các đơn vị cài đặt phần mềm hệ điều hành Windows có bản quyền và phần mềm diệt virus cho các máy tính của KTNN; Trang bị bổ sung thiết bị máy quét chuyên dụng cho các đơn vị phục vụ công tác số hóa...

Đối với nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống CNTT, TTTH đã tổ chức vận hành, quản trị, đảm bảo hoạt động an toàn, liên tục cho hệ thống mạng, Trung tâm dữ liệu, Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, các phần mềm ứng dụng phục vụ hoạt động của ngành. Quản trị, vận hành, duy trì hoạt động ổn định cho hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến phục vụ hoạt động của KTNN, trong năm 2019 phục vụ gần 100 cuộc họp, hội nghị trực tuyến, trình chiếu qua hệ thống hội nghị truyền hình. Cập nhật các phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, xử lý virus,… đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định cho các thiết bị tin học cho các đơn vị trực thuộc KTNN có trụ sở tại Hà Nội; tư vấn, hỗ trợ cho các cán bộ trong Ngành trong quá trình sử dụng thiết bị tin học, đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc. Thực hiện công tác đảm bảo an ninh, an toàn trên môi trường mạng; kịp thời cập nhật, khắc phục các lỗ hổng về bảo mật đối với hệ thống máy chủ, thiết bị tường lửa, thiết bị mạng,… tại TTDL của KTNN; tổ chức rà quét các thiết bị mạng chứa các lỗ hổng về an toàn, bảo mật sau khi có khuyến cáo của Trung tâm Ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chuyên môn của Nhà nước nhằm đảm bảo hoạt động an toàn, bảo mật cho TTDL của KTNN; quản trị, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc khai thác và sử dụng các phần mềm ứng dụng với tổng số 10 phần mềm đang sử dụng và hơn 2.000 người dùng trong toàn Ngành; Hoàn thành kế hoạch đào tạo tin học năm 2019 với  37 lớp đào tạo.

Về những tồn tại, hạn chế trong năm 2019, lãnh đạo TTTH thẳng thắn chỉ ra những công việc chưa hoàn thành như: Xây dựng Phần mềm Quản lý tài chính tập trung; Tiến độ soạn thảo một số văn bản quản lý chậm so với với chương trình đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; Một số phần mềm khi đưa vào sử dụng công tác cập nhật, bổ sung dữ liệu không được kịp thời, đầy đủ, dẫn đến chưa đạt hiệu quả cao.
 
Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đối với nhiệm vụ quản lý về CNTT, TTTH chú trọng xây dựng 04 văn bản quản lý: Quy chế Quản lý khai thác và sử dụng Phần mềm Quản lý tài chính tập trung; Quy định về Quản lý tài khoản người dùng của KTNN; Quy chế cung cấp quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số tại KTNN; Hệ thống tiêu chuẩn dịch vụ CNTT của KTNN.

Triển khai các hạng mục dự án thuộc Chiến lược phát triển và kiến trúc tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030: Xây dựng hệ thống quản lý thông tin đối tượng kiểm toán của KTNN; Xây dựng hệ thống nền tảng dữ liệu lớn của KTNN.

Đối với nhiệm vụ về hạ tầng CNTT và đảm bảo an toàn thông tin, TTTH sẽ triển khai một số nội dung thuộc nhiệm vụ thường xuyên nhằm đảm bảo hoạt động an toàn, bảo mật, hệ thống mạng và hệ thống hạ tầng phụ trợ cho Trung tâm dữ liệu KTNN phục vụ triển khai các phần mềm ứng dụng và khai thác dịch vụ mạng của KTNN: Cập nhật, gia hạn bản quyền cho các thiết bị, phần mềm bảo mật tại Trung tâm dữ liệu KTNN, bảo trì hệ thống, rà quét, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin (lần đầu) tại các KTNN khu vực và trụ sở KTNN 111 Trần Duy Hưng; Tổ chức triển khai trang bị phần mềm bản quyền phục vụ hoạt động của KTNN (Phần mềm Office; phần mềm diệt virus; phần mềm tẩy xoá dữ liệu); Triển khai áp dụng chính sách an toàn thông tin; Tổ chức các công việc liên quan nhằm duy trì hoạt động của hệ thống Hội nghị truyền hình và nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của KTNN tại 15 điểm cầu; Quản trị, vận hành đảm bảo hoạt động an toàn, bảo mật, ổn định cho Trung tâm dữ liệu, hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của KTNN; hỗ trợ người dùng trong khai thác dịch vụ mạng.

Đối với nhiệm vụ quản lý vận hành và phát triển ứng dụng, TTTH sẽ tổ chức: Xây dựng phần mềm quản lý chứng thư số và thiết bị công nghệ thông tin; Tổ chức thực hiện việc số hóa hồ sơ kiểm toán năm 2020 lên phần mềm Số hóa và quản lý hồ sơ kiểm toán; Thực hiện công tác bảo trì các phần mềm năm 2020 và tích hợp các phần mềm mới vào trục tích hợp và hệ thống xác thực tập trung; Quản trị vận hành, hỗ trợ người dùng trong toàn Ngành sử dụng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán và phần mềm hỗ trợ quản lý điều hành nội bộ của KTNN.

Bên cạnh đó, TTTH sẽ tập trung đào tạo chuyên môn cho viên chức TTTH theo Kế hoạch đào tạo đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ về CNTT như: Cung cấp dịch vụ phần mềm, đào tạo, chuyển giao công nghệ và tư vấn, sửa chữa, bảo trì thiết bị tin học.

Để có thể hoàn thành tốt khối lượng công việc trong năm 2020, TTTH đã đề ra 08 giải pháp triển khai, thực hiện, trong đó chú trọng việc giao nhiệm vụ cho từng phòng, từng bộ phận, từng viên chức đi đôi đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho công chức, viên chức của đơn vị, đặc biệt kiến thức chuyên môn về lĩnh vực mới: Big Data, tích hợp số, an toàn bảo mật ....

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số đơn vị của KTNN đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả nổi bật trong lĩnh vực CNTT TTTH đã đạt được trong năm 2019, đồng thời có những ý kiến thiết thực trong việc phối hợp công tác giữa TTTH với các đơn vị trong Ngành, đặc biệt về vấn đề bảo mật thông tin, số hóa hồ sơ kiểm toán, hỗ trợ các Kiểm toán viên của KTNN chuyên ngành và khu vực truy cập dữ liệu điện tử tại các đơn vị được kiểm toán theo Luật KTNN...

Đại diện một số phòng của TTTH đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện từng mảng công việc do phòng phụ trách, nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh đã biểu dương những kết quả công tác của TTTH trong năm 2019 và yêu cầu trong năm 2020, TTTH cần chủ động đề xuất với Lãnh đạo KTNN các giải pháp để triển khai thực hiện Chiến lược và Kiến trúc tổng thể CNTT của KTNN giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong việc triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT, đặc biệt là triển khai 02 dự án phát triển công nghệ thông tin.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị TTTH tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và phối hợp trong công tác, đào tạo, tự đào tạo để nâng cao trình độ của mỗi viên chức, người lao động để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2020.
 
Giám đốc TTTH Phạm Thị Thu Hà phát biểu tại hội nghị

Thay mặt lãnh đạo TTTH, Giám đốc TTTH Phạm Thị Thu Hà trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Kiểm toán, những đóng góp ý kiến của lãnh đạo một số đơn vị trong Ngành, đồng thời khẳng định trong năm 2020, TTTH sẽ cùng đoàn kết, thống nhất để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Lãnh đạo KTNN giao, với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong mọi hoạt động của KTNN.

Bà Phạm Thị Thu Hà đề nghị, trong năm 2020, Lãnh đạo KTNN tiếp tục bổ cán bộ cho đơn vị nhằm kiện toàn bộ máy quản lý. Các đơn vị trực thuộc đặc biệt là KTNN chuyên ngành, khu vực cử cán bộ có chuyên môn sâu về lĩnh vực kiểm toán của đơn vị để phối hợp với TTTH cũng như hỗ trợ người sử dụng trong việc xây dựng, triển khai sử dụng phần mềm nghiệp vụ.

Cùng ngày, TTTH đã tổ chức Hội nghị thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019./.
         
Khánh Vy