Tọa đàm bảo mật, an toàn thông tin và chứng thực điện tử

Theo ông Nguyễn Xuân Đồng, Giám đốc Trung tâm Tin học, buổi tọa đàm được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng và làm rõ những yêu cầu về bảo mật và an toàn thông tin hiện nay, qua đó, xác định trách nhiệm và các giải pháp cụ thể của các cấp, các ngành và mỗi cá nhân trong vấn đề bảo mật và an toàn thông tin. Buổi tọa đàm cũng đề cập đến việc ứng dụng chứng thực điện tử trong quản lý điều hành và trong các giao dịch trên môi trường mạng như một nhu cầu thiết yếu trong các hoạt động quản lý và điều hành hiện nay của các cơ quan nhà nước.

Đã có 05 bài tham luận được trình bày tại buổi tọa đàm về: các vấn đề an toàn, an ninh thông tin nổi cộm trong nước và quốc tế trong những năm gần đây; các nguy cơ tiềm ẩn về an toàn thông tin trên mạng và nguyên nhân gây mất an toàn thông tin; các chính sách và quy trình bảo mật cần thiết để đảm bảo an toàn và an ninh thông tin trên mạng; hiện trạng triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin của KTNN trên góc độ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; một số giải pháp đáp ứng các điều kiện về an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng của KTNN; đặc biệt là việc ứng dụng chứng thực chữ ký số và bảo mật thông tin phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Với tinh thần nghiêm túc, bám sát thực tiễn, buổi tọa đàm đã dành thời gian để các đại biểu trực tiếp thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề liên quan đến chủ đề của buổi tọa đàm. Buổi tọa đàm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh tình hình mới với việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức và người lao động KTNN về bảo vệ bí mật nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, công chức, kiểm toán viên, người lao động chủ động phòng ngừa không để các phần tử xấu lợi dụng thu thập tin tức cho các mục đích phá hoại; tham gia tích cực vào công tác đảm bảo an toàn và an ninh thông tin, sẵn sàng cho việc áp dụng chứng thực điện tử trong chỉ đạo, điều hành các công việc hành chính và hoạt động của KTNN./.

Hà Linh