Văn phòng Kiểm toán nhà nước triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017

Khai giảng lớp tọa đàm về kiểm toán hoạt động và bài học kinh nghiệm. Khai giảng lớp tọa đàm về kiểm toán hoạt động và bài học kinh nghiệmKhai giảng lớp tọa đàm về kiểm toán hoạt động và bài học kinh nghiệm

Đang cập nhật nội dung...