Trung tâm Tin học báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước tình hình triển khai các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán
Sáng 28/7/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với Trung tâm tin học về tình hình ứng dụng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán của KTNN.

Tham dự Hội nghị có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hoàng Hồng Lạc, Cao Tấn Khổng; đại diện lãnh đạo một số đơn vị tham mưu, KTNN chuyên ngành và cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm Tin học.

Báo cáo tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Trung tâm, ông Vũ Dương Phúc - Trưởng phòng Công nghệ phần mềm cho biết, hiện nay, Trung tâm Tin học đã hoàn thành việc xây dựng 05 phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán, bao gồm: Phần mềm tổng hợp kết quả kiểm toán; phần mềm cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán; phần mềm quản lý tiến độ kiểm toán và theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán; phần mềm quản lý thông tin nhật ký kiểm toán và phần mềm hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp.

Theo đó, các phần mềm được xây dựng tích hợp, liên thông cấu trúc cơ sở dữ liệu và các chức năng với nhau và được cài đặt tập trung tại một địa chỉ truy cập http://phanmemnoibo.sav.gov.vn, đảm bảo tính liên kết dữ liệu giữa các phần mềm. Khi đưa vào sử dụng đồng bộ các phần mềm trên, việc tích hợp sẽ giúp các đơn vị quản lý xuyên suốt hoạt động kiểm toán từ khâu lập kế hoạch cho đến theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán, đồng thời cho phép người sử dụng chỉ cần đăng nhập một lần vào hệ thống để sử dụng các chức năng được phân quyền trong hệ thống các phần mềm mà không phải đăng nhập nhiều lần.

Đại diện Trung tâm Tin học cũng cho biết, sau khi các phần mềm hoàn thành, Trung tâm đã triển khai đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị trong toàn ngành. Tuy nhiên, đến nay, việc triển khai ứng dụng các phần mềm tại các đơn vị còn chậm. Bên cạnh một số phần mềm đang hoạt động ổn định như phần mềm quản lý thông tin nhật ký kiểm toán thì một số phần mềm như cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán, tổng hợp kết quả kiểm toán chưa phát huy hết hiệu quả sử dụng do: việc thu thập thông tin của các đầu mối, đơn vị được kiểm toán gặp khó khăn; cán bộ được phân công cập nhật số liệu còn bỡ ngỡ, chưa thành thạo sử dụng phần mềm; nhiều đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới việc cập nhật thông tin vào phần mềm...

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị cũng đã báo cáo Lãnh đạo KTNN một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong triển khai ứng dụng các phần mềm vào hoạt động chuyên môn. Căn cứ tình hình thực tiễn, các đơn vị đề xuất, kiến nghị một số giải pháp trong việc đưa các phần mềm vào sử dụng thời gian tới.

Để việc triển khai đưa vào sử dụng các phần mềm một cách hiệu quả, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu Lãnh đạo Trung tâm tin học trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đơn vị, sớm tham mưu Lãnh đạo KTNN xây dựng và ban hành Chỉ thị về việc bắt buộc áp dụng các phần mềm, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong toàn ngành.

Bên cạnh đó, theo Tổng Kiểm toán nhà nước, cần xây dựng bộ tiêu chí chấm điểm hàng năm cho việc ứng dụng CNTT của các đơn vị trong ngành, trong đó, xét đến các yếu tố trọng yếu như: trình độ CNTT của cán bộ, công chức; việc tổ chức thực hiện và kết quả ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và hoạt động chuyên môn của đơn vị. Việc đánh giá mức độ ứng dụng CNTT dựa trên hệ thống tiêu chí gắn liền với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cũng như bình xét thi đua hàng năm của đơn vị. Điều này sẽ làm tăng trách nhiệm của đơn vị, người đứng đầu đơn vị trong việc ứng dụng CNTT. Riêng đối với KTNN chuyên ngành 1a và KTNN chuyên ngành 1b là hai đơn vị kiểm toán lĩnh vực an ninh - quốc phòng, Tổng Kiểm toán yêu cầu Trung tâm Tin học nghiên cứu giải pháp kỹ thuật tối ưu để đảm bảo vấn đề bảo mật, an toàn thông tin khi hai đơn vị này sử dụng các phần mềm hỗ trợ hoạt động chuyên môn.

Về kinh phí duy trì hoạt động của các phần mềm, trong đó có việc điều chỉnh, bổ sung phần mềm cho phù hợp với những điều chỉnh về nghiệp vụ và chính sách ưu đãi đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm Tin học, Tổng Kiểm toán nhà nước giao Văn phòng xem xét, tham mưu Lãnh đạo KTNN./.